23 aastat kogemust, üle 160 ehitatud palkmaja
Meistri poolt valitud palgimaterjal
Eesti Puitmajaliit 12 aastat kuulumist Eesti Puitmajaliitu
Aasta tehasemaja 2015: Parim Käsitööpalkmaja

Palkmaja ehitamine. Kuidas vältida eelarve lõhki minemist?

Kas Sul on väike hirm, et palkmaja ehitamine koosneb paljudest erinevatest etappidest ning seetõttu võib eelarve ja ajaraam lõhki minna?

Hea uudis on see, et kõiki ohte ja möödapanekuid on võimalik vältida (või vähemalt minimeerida), kui järgida palkmaja ehitamisel kindlaid etappe.

Et teaksid mis ja miks on oluline, seletame palkmaja ehitamise protsessi kõige olulisemad sammud koos võimaluste ja riskidega järgnevas kahes artiklis lahti. See aitab säästa nii raha, aega kui närvikulu. Mis saaks veel parem olla?

Selles artiklis võtame fookusesse kaks olulist etappi:

 • süstemaatiline konsultatsioon
 • eskiis- ja eelprojekt

Enam kui kahekümne tegutsemisaasta põhjal saame öelda, et palkmaja ehitamine ilma läbimõeldud ehitusprojektita läheb keskeltläbi 10–30% kallimaks kui esialgu planeeritud. Põhjuseid selleks on mitmeid, alates ettenägematutest pinnasetöödest kuni materjali valesti planeerimiseni.

Detailse ehitusprojekti projekteerimise kulu on üldjuhul ca 5% plaanitavast ehituseelarvest, ent aitab paika panna väga täpse ehituseelarve ning sellest ka kinni pidada.

palkmaja ehitamine ja planeeriminepng

Võib tunduda, et palkmaja kiiremaks valmimiseks on mõistlik mõned otsused vastu võtta ehituse käigus, ent enamasti tähendab see hoopis pikenenud ehitusprotsessi ning oluliselt suuremat närvide ja ressursi kulu.

Lähme konkreetsete sammude juurde.

 

Samm 1. Süstemaatiline konsultatsioon (Sellest saab kõik alguse.)

 

Kellega: Meie spetsialistiga

Keskmine eelarve: Tasuta

Keskmine periood: 1–2 tundi

Konsultatsiooni eesmärgiks on välja selgitada, millises faasis sa praegu oma soovide ja ideedega oled ning kuidas sealt edasi liikuda. Ei ole vahet, kas oled alles inspiratsiooniks internetist palkmajade pilte vaadanud või oled juba projekti esimeste faasidega pihta hakanud.

palkmaja planeerimine paberilpng

kasitoo palkmaja paberil motleminepng

Meie eesmärk on alati täpselt kliendi soovidele vastava käsitööpalkmaja ehitus, ent peame olema kindlad, et need soovid ka võimalustega klapiksid.

Konsultatsiooni käigus räägime läbi kõik olulised teemad ja küsimused, mis palkmaja projekti eelarvet ja ajakulu mõjutavad, et oskaksid järgmisi samme paremini planeerida ning vältida vigu, mida liigne kiirustamine tihti põhjustab.

 

Palkmaja ehitamisel vajad kogenud koostööpartnereid

 

Palkmaja projekteerimine ning ehitamine nõuab spetsiifilisi kogemusi ning teadmisi, mistõttu on soovitav, et nii valitud arhitektid, insenerid ning ehitajad oleksid eelnevalt palkmajadega kokku puutunud.

Arhitekt, kes aitab Sind eel- ja eskiisprojekti faasis palkmaja jooniste loomisel, saab oluliselt lihtsustada järgmiste etappide tööd, kui teab, mida ja kuidas läbi mõelda.

Näiteks on meil enam kui 20-aastase kogemuse pealt välja kujunenud läbiproovitud ja toimivad lahendused, mida meie koostööpartnerist arhitekt oskab arvesse võtta. See tagab hea tulemuse ning aitab ehitusfaasis aega kokku hoida.

Insener, kes aitab Sind põhiprojekti faasis ning tugevusarvutustega, peaks olema kursis vajuva hoone eripäradega, et neid arvesse võtta.

Mida enam on eelnevas etapis mõeldud ka järgmistele, seda lühem on kogu projekt ning lihtsam on vältida ehitusetapis ilmnevaid ebameeldivusi või ümber tegemisi.

Seetõttu soovitame alati enne ehitustööde algust valmis teha korrektne detailideni läbimõeldud palkmaja ehitusprojekt ehk läbida kõik olulised sammud kogenud koostööpartneritega.

 

Mis juhtub, kui see samm vahele jätta?

Ehitusprojektita ehitus toob lõputud arutelud, mida ja kuidas ehitada ning kaootilise ehitusjärjekorra, mis enamasti lõpeb suurenenud eelarve ja ajakuluga.

Näiteks alustatakse palkkehandi ehitusega, ilma et vundamenditüüp oleks selge. Või siis alustatakse palkkehandi ehitusega ilma, et teaks, missugune on katusekonstruktsioonilahendus. Või vundamenditüübi valikul ei arvestada sihtkoha pinnasestruktuuri.

Õige tegevusjärjekord ning asjade läbimõtlemine aitab sellised asju ära hoida.

 

Tulemus ehk mis saab edasi?

 

Konsultatsioonil tehtud kaardistamine aitab meil Sinuga kaasa mõelda ning veenduda, et oled oma mõtetega õigel rajal.

Tulemuseks on soovituslik tegevuskava, mida Sul on võimalik järgima hakata. Sa tead täpselt, mida õnnestunud palkmaja ehitamise jaoks ette võtta, kellelt ja milliseid küsimusi küsida ning kuidas edasi liikuda.

Kui oled mõtete kogumise faasist läbi, peaksid edasi liikuma eskiis- ja eelprojekti koostamise juurde, millest nüüd juttu teeme.

 

Samm 2. Eskiis- ja eelprojekt (palkmaja hakkab paberil kuju võtma)

 

Koostööpartner: Arhitekt

Keskmine eelarve: 1-2% ehituseelarvest

Keskmine periood: 2-3 kuud

Eskiis- ja eelprojekti faasis on Sinu peamine koostööpartner arhitekt, kes viimistleb Sinu maja sise- ja välisvaated koos asukohaga selliselt, et saaksid ehitusluba taotlema hakata.

palkmaja projekt uks vaade

palkmaja ehitamine 3d vaatedpng

palkmajade ehitus sisevaadepng

Tulemuseks on plaanitava palkmaja arhitektuurilahendus ja insener-tehniliste lahenduste põhimõtted, mida järgmistes staadiumites saab detailideni täpsustada.

Lisaks Sinu enda soovidele ja nägemusele tulevasest majast on arhitekti jaoks oluliseks sisendiks ka krundi geodeetiline alusplaan koos pinnase struktuurikirjeldusega ja projekteerimistingimused, mis omavalitsus on ette näinud.

 1. Geodeetiline alusplaan on vajalik krundi maa-ala planeerimiseks (nt maaparandustööd liigniiskuse juhtimiseks, kanalisatsiooni või imbväljade rajamine) ja erinevate ehitusprojektide asendiplaanide koostamiseks. Geodeetide poolt koostatud alusplaanil on näidatud kõik maapealsed ja maa-alused tehnovõrgud, maapinna kõrgused ja samakõrgusjooned.
 2. Lisaks on oluline ka ehitusala aluspinna struktuurikirjeldus ehk missugune pinnas on maa-aluses osas. Selleks kaevatakse või puuritakse auk ning kaardistatakse auku läbivad pinnastruktuurid.

Nende saamiseks on vaja tellida geodeesia ettevõttest eraldi teenus, kui seda juba tehtud ei ole. Ainult selle abil on võimalik arhitektil olla kindel, et maja asukoht on valitud õigesti.

 1. Projekteerimistingimused kirjeldavad ehitusalale määratud nõudeid, millega sul plaanitava palkmaja ehitamisel arvestada tuleb. Need määratletakse vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneeringule.

Sõltuvalt asukohast on detailplaneeringud erinevate nõudeastmega – mõnes kohas on küllaltki üldsõnalised või üldse puuduvad ja mõnes kohas on vägagi detailselt ära määratletud, mida, kuhu ja kuidas ehitada tohib.

Projekteerimistingimuste hankimiseks pead külastama kohalikku omavalitust. Kui need on käes, välistad juba eos võimaluse, et planeerite koos arhitektiga maja, mida ei olegi Sinu valitud piirkonda lubatud ehitada.

 

Ohud, millest on vaja teadlik olla

 

Eskiis- ja eelprojekti puhul ongi kõige suuremaks ohukohaks see, kui ei ole endale selgeks tehtud, mida ja kuidas tohib üldse ehitama hakata. Kahjuks näeme ikka ja jälle, et kui kõik eeltööd on valmis, selgub, et kogu planeerimist tuleb otsast peale alustada.

Mõnikord tuleb ette, et valla projekteerimistingimused on väga üldsõnalised ning valla arhitekt ütleb, et tulge tagasi, kui asi selgem ja saate näidata, mida soovite. Sellisel juhul võtate endale riski, et valmis saadud eelprojektis on kohti, mis vallale ei sobi ning neid tuleb lisatöö korras ümber tegema hakata.

Mõned vallad on oma nõudmised aga detailideni täpsustanud, mis aitab välistada topelt tööd ning rumalaid ümbertegemisi. Näiteks võivad olla paika pandud lisaks maksimaalsele maja kõrgusele ja stiilile ka katuste nurk, vundamendi tüüp, tappide ja nurkade stiilid kuni aia detailideni välja.

Kõik see on Sinu arhitektile oluline sisend, et kõik võimalused oleksid selgelt teada ning ta oskaks omalt poolt pakkuda konkreetseid toimivaid lahendusi.

 

Milline peab olema eelprojekti lõpptulemus?

 

Eelprojektis on otsustatud Sinu tulevase palkmaja sise- ja välisvaated koos paigutusega krundil. Selle pealt on võimalik vallalt hakata taotlema ehitusluba ning see võimaldab ka inseneridel projekteerimisprotsessi üle võtta. Kui vallalt on saadud roheline tuli, on aeg algust teha ehitusprojekti kolmanda staadiumiga, põhiprojektiga.

kasitoo palkmaja paiknemine krundilpng

palkmaja projekt planeering

3d vaade palkmaja ehitaja tender

Eelprojekti pealt on võimalik öelda ka esialgne palkmaja hind ja teha Sulle hinnapakkumine, ent tuleb arvestada, et see võib reaalselt lõpphinnast lõpuks 10-30% erineda. Miks nii?

Põhiprojekti käigus tehtud eriprojektid viimistlevad ka viimasedki detailid, ent nende käigus tuleb ette, et mõnda asja on vaja natuke muuta või ümber arvestada.

 

No kuidas tundub?

Esmapilgul võib tunduda keeruline, aga tasub võtta vaid aega süvenemiseks ja näed, et midagi hullu ei ole. Loe see artikkel veel ka teist korda rahulikult üle, et ükski detail märkamata ei jääks.

Oleme Sulle alati toeks ja abiks kui kuskil hätta peaksid jääma.

Kui selles artiklis oli vaatluse all:

 • süstemaatiline konsultatsioon
 • eskiis- ja eelprojekt


siis järgmine kord kirjutame sellistest sammudest nagu

 • põhiprojekt
 • detailne hinnapakkumine ja leping
 • ehitustegevus
 • paigaldus ja palkmaja üleandmine

______

Uutele lugejatele… Kas oled sirvinud Sulle kokku pandud e-raamatut “Sinu unistuste palkmaja 7 sammuga“?

Seletame seal põhjalikult lahti kõik palkmaja ehitamise etapid, et saaksid teada, mida ja miks on oluline jälgida ning vältida oma palkmaja ehitamise eelarve lõhki minemist.

Kliki siia ja loe lähemalt!

______

Kui artikkel oli Sulle kasulik, siis kliki “Meeldib” ja kui võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki “Jaga”! Aitäh tagasiside eest!

Soovid kiiret vastust oma küsimustele?

Margus Soidla
Anna meile teada ja aitame su
küsimustele vastused leida.
Sinu e-kirjale vastab

Margus Soidla

Võid meile ka helistada+372 511 6172
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Võta meie eksperdiga ühendust Top