23 aastat kogemust, üle 160 ehitatud palkmaja
Meistri poolt valitud palgimaterjal
Eesti Puitmajaliit 12 aastat kuulumist Eesti Puitmajaliitu
Aasta tehasemaja 2015: Parim Käsitööpalkmaja

Palkmaja vundamendi rajamise etapid ja hinna kujunemise loogika

Pisa torni tead? Seal elada tahaksid? Ilmselgelt läks selle vundamendi ehitajatel 12. sajandi paiku midagi väga valesti, sest torn hakkas viltu vajuma juba ehituse ajal. Õigesti tehtud palkmaja vundament peaks tagama maja õige ja ühtlase vajumise ning garanteerima sulle ja su perele ohutuse. Millised protsessid tuleks aga läbida, et palkmaja vundamendi rajamine õigesti läheks?

Selleks anname oma kogemuse põhjal mõned praktilised soovitused ning räägime – nagu pealkirjas lubatud –, ka loogikast, kuidas kujuneb hind.

Vali õiged partnerid palkmaja vundamendi rajamiseks

Kõigepealt rõhutame tõhusa koostöö vajadust arhitektide ja inseneridega, kes viivad läbi tugevusarvutused ja otsustavad, milline tehniline lahendus on konkreetsetes keskkonnatingimustes sinu majale kõige õigem. Nemad projekteerivad kauakestva ja ohutu vundamendilahenduse.

Meie tegeleme eelkõige käsitööpalkmajade tootmisega ja oleme projekteerimisfaasis pigem nõuandaja kui otsustaja rollis. Palkmaja saab tervikuna toimida siis, kui projekteerimisetappides on hoone struktuur ja asukoht detailideni läbi mõeldud.

Palkmaja (sh vundamendi) projekteerimiseks on vaja kahte olulist sisendinfot – projekteerimistingimusi ja topo-geodeetilist aluskaarti ehk geoalust.

Geoalus kirjeldab ehitusala maapealse ja -aluse hetkeolukorra ning sellele kantakse olemasolevad hooned, trassid (side-, elekter-, gaasi, vee-, sadevee- ja kanalisatsioonivõrgud), pinnasekõrgused, maapinna füüsikalised omadused jne. Geoalus on alusdokumendiks nii arhitektile kui ka insenerile.

Geoalus on vajalik selleks, et plaanitav palkhoone krundil õigesti asetseks. Näiteks vesise ja madala krundi puhul ei ole lubatud kasutada imbväljasid ja soovitusliku (mõnikord ka kohustusliku) vundamendilahendusena nähakse ette plaatvundamenti jne.

geoalus Allikas: http://geodeet.blogspot.com.ee/geoalus

Sõltuvalt projekteerimistingimustest ja plaanitava palkhoone asukohast krundil määrab arhitekt palkmaja arhitektuurse lahenduse, mis järgmises etapis kooskõlastatakse inseneriga. Nii nagu arhitektil, on ka inseneri otsuste taga projekteerimistingimused ja geoalus. Ehitus on kollektiivne kokkumängimise kunst, kus kõikidel osapooltel on kandvad rollid. Klient, arhitekt, insener ja käsitööpalkmaja tootja.

Tender Ehitusel on olemas pikaajalised koostööpartnerid, kellega koos saame sulle pakkuda terviklahenduse visiooni sõnastamisest kuni valminud käsitööpalkmaja järelhoolduseni. Tasub meeles pidada, et kui ehitamine toimub suunaga alt üles, siis projekteerimine vastupidi – ülevalt alla. Palkmaja vundamendi tehnilised näitajad ja hinna saab täpselt välja arvutada siis, kui kõik maja puudutavad aspektid on läbi mõeldud.

Palkmaja ehitamise puhul saamegi öelda orienteeruva hinna, milleks on 1300 € põrandaruutmeetri kohta. See hind tähendab seda, et saad rõõmsalt majja sisse kolida. Toolid-lauad ja maatükk selle hinna sees ei ole.

Täpsem hind selgub pärast seda, kui on tehtud põhi- ja ehitusprojekt ehk täpsed lahendused on enne ehitamist paika pandud ja läbi mõeldud. Ilma nende projektideta on tulemuseks asjata põletatud raha ja poolikult tehtud lahendused.

Lähme nüüd aga soovitustega edasi.

Avatud kaardid, algusest peale

Väga tähtis soovitus on see, et tuleks kohe alguses julgelt välja öelda palkmaja ehituseks arvestatud eelarve suurus. Täpse eelarve saab aga paika siis, kui on valmis põhiprojekt, ja ilma selleta me Tenderis asju ka ei aja. Selle tegemine säästab mõlemale poolele hulgaliselt närve ja raha ja lõpptulem saab ka parem. Täpselt nagu ka eelpool toodud, on üks ja orienteeruv number alati põrandaruutmeetrite arv x 1300 €. Ehk kui on soov saada 150 ruutmeetri põrandapinnaga maja, siis tuleb teha arvutustehe 150 x 1300 = 195 000 €.

Vastavalt sinu eelarvele saame soovitada ka sobivaid lahendusi. Koostöös ehitaja ja arhitektiga saab läbi arutada ka kokkuhoidmise võimalused, optimeerida palkmaja maksumust ning seda kvaliteedis järeleandmisi mitte tehes.

Hinda mõjutab näiteks palgi paksus, avade ja nurkade arv, kasutatavad materjalid jne. 150-ruudust maja annab ehitada väga erinevates hinnaklassides. Kui me näeme, et sinu soovitud maja saab ehitada odavamalt, kui sinu eelarvenumber ette näeb, siis me seda sulle ka ütleme.

Esimene samm, mille pead palkmaja ehitades astuma

Kõigepealt on sul vaja võtta vaba päev ja minna kohalikku omavalitsusse asju ajama ehk küsida projekteerimistingimused. Osades omavalitsustes on võimalik ka asju ajada elektroonselt. Kui projekteerimistingimused on käes, siis oskame ka omalt poolt soovitada arhitekti, kellega meil on varasemalt toimiv koostöösuhe. Oskame ka tuua näiteid, mida need arhitektid varasemalt teinud on.

Palkmajade ehitamisel on oma spetsiifika ja kui arhitekt pole sellega varem kokku puutunud, siis on tulemuseks see, et sama projekt on vaja lahendada kaks korda. Mis omakorda tähendab sulle kui tellijale topelt eelarvet. Mõistlik on selliselt raha mitte raisata ja hoida seda parem noh, näiteks vannitoamööbli jaoks.

Järgmiseks palkmaja ehitamise juures

on vaja langetada otsus, kellega koos sinu uus kodu valmis ehitatakse. Parim tulemus saab sündida üldjuhul siis, kui arhitekt ja ehitaja on juba varem koos töötanud. Kui üksteist teatakse, on kommunikatsioon kiirem ja võimalusi valesti mõistmiseks oluliselt vähem. Nagu öeldakse korvpallis – meeskond on juba piisavalt kokku mänginud. Sellise meeskonnaga töötades saad sina kui tellija kaasa ka insener-tehnilise lahenduse, mis on korralikult läbi mõeldud.

Arhitekti roll on määrata maja välimus ja konstruktsiooni tüüp ning inseneri töö on see tehniliselt ära lahendada ja teha vastavad arvutused, mis on sisendiks lõpuks ehitajale.

Telli maja tootjalt, kel on pikaajaline kogemus käsitööpalkmaja tootmisel. Ei öelda niisama, et esimene maja ehita vaenlasele, teine sõbrale ja kolmas endale. Nali naljaks, aga vaevalt sa tahad, et sinu kodu on mõne tegija neljas-viies, veel hullem esimene püstipandud ehitis. Aeg-ajalt tuleb ka meile ette üllatusi, hoolimata sellest, et tehtud on üle 160 maja. Pikaajaline praktiline kogemus loeb palju.

palkmaja ehitamine

palkmaja pustitamine

Enne kui projekteeritakse lõplikult sinu kodu vundament, on vaja koostöös geodeediga võtta pinnaseproov, et näha kui sügaval asub kandevpinnase kiht, millele vundament toetuma hakkab. (Nii ääremärkusena olgu öeldud, et Pisa-mehed läksidki sellega alt, pinnas hakkas lihtsalt vajuma).

Millest sõltub palkmaja vundamendi hind?

Esimene aspekt on muidugi maja suurus ja keerukus. Mida keerulisem ja suurem lahendus, seda suurem on ka vundamendi lõpphind. Samuti on oluline, milline viimistlusaste vundamendi nähtaval osal ehk soklil on.

Ehitusprotsessi A ja O on ikkagi korrektne tööprojekt. Puuduliku eelinformatsiooniga ehitamisel ületab ehituseelarve planeeritavat üldjuhul 30%. Just. Tõesti 30% ja seda olenemata sellest, kas tehakse post- või plaatvundamenti.

palkmaja vundamendi rajamine

Palkmaja vundamendi tüüpidest.

Eri tüüpi vundamendid on muidugi ka erineva hinnaga. Millist tüüpi tuleb kasutada, määrab ära nii pinnas ja tema kandevõime, kui ka pinnavorm ehk reljeef. Palkmajade puhul kasutatakse nelja tüüpi vundamente.

Postvundament

Postvundament_Allikas_Tarmo Tammekivi Allikas: Tarmo Tammekivi

Lintvundament

lintvundament ehitusfoorum
Allikas: Ehitusfoorum

Plaatvundament

plaatvundament ehitusfoorum Allikas: et.wikipedia.org

Vaivundament

vaivundament metalus
Allikas: metalus.ee

Valikut ei pea tegema sina, õige vundamenditüübi ütleb ette insener ja tagab selle, et kõik toimiks nii nagu vaja. Kui maja on vastavalt sinu eelarvele paika pandud, siis on tehtud ka vajalikud arvutused ning vundamendi tüüp on projektis ette antud.

Vundamendi maksumust mõjutab ka see, kas tagasitäide tehakse ehitaja poolt või mitte. Kui sa ei tea, mis asi see on, siis põhimõtteliselt: kui vundament ehitatakse auku, siis tagasitäide on vundamendist väljapoole jääva tühimiku uuesti ära täitmine.

Samuti mõjutab vundamendi hinda see, kas sinu maja ehitatakse radooni kaardi järgi  ebasobivasse piirkonda või mitte, sest kui see nii on, siis tuleb kasutada lisaks muule ka radoonitõket. Seda, kas radooni oht on või mitte, määravad taaskord ära projekteerimistingimused ja geoalus.

Viimane suurem vundamendi hinna mõjutaja on põrandasoojendus.

Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et vundamendi hind sõltub selle tehnilisest keerukusest, mille mõjutajad on omakorda arhitektuurne lahendus ja maja asukoht.

Kindlasti tasub maja projekteerimisprotsessi kaasata ka nõuandjana käsitööpalkmaja tootja, sest oleme olnud osalised erinevatele majatüüpidele sobivate ning end praktikas tõestanud vundamendilahenduste leidmisel. Meie käest saab ka vundamendi ehitajate kontakte.

Võimalus saada kõik ühest kohast ei tähenda loomulikult, et sa samast kohast ka tellima pead. Lõpuks on otsus, kellega sa koostööd teed ja kellel oma kodu ehitada lased, sinu teha. Kui aga vajad nõu ja abi, siis võid julgelt ühendust võtta ja aitame hea meelega.

______

Uutele lugejatele… Kas oled sirvinud Sulle kokku pandud e-raamatut “Sinu unistuste palkmaja 7 sammuga“?

Seletame seal põhjalikult lahti kõik palkmaja ehitamise etapid, et saaksid teada, mida ja miks on oluline jälgida ning vältida oma palkmaja ehitamise eelarve lõhki minemist.

Kliki siia ja loe lähemalt!

______

Kui artikkel oli Sulle kasulik, siis kliki “Meeldib” ja kui võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki “Jaga”! Aitäh tagasiside eest!

Soovid kiiret vastust oma küsimustele?

Margus Soidla
Anna meile teada ja aitame su
küsimustele vastused leida.
Sinu e-kirjale vastab

Margus Soidla

Võid meile ka helistada+372 511 6172
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Võta meie eksperdiga ühendust Top