23 aastat kogemust, üle 160 ehitatud palkmaja
Meistri poolt valitud palgimaterjal
Eesti Puitmajaliit 12 aastat kuulumist Eesti Puitmajaliitu
Aasta tehasemaja 2015: Parim Käsitööpalkmaja

Palkmajade ehitus – 4 viimast olulist sammu

Oleme jaganud palkmajade ehituse kahes artiklis samm-sammuliseks protsessiks. Kui Sa lugesid meie eelmist artiklit teemal Palkmaja ehitamine. Kuidas vältida eelarve lõhki minemist?, siis usun, et said aru, kui olulised olid esimesed kaks sammu:

 • süstemaatiline konsultatsioon
 • eskiis- ja eelprojekt

Nüüd anname Sulle viimased puuduolevad pusletükid, et teaksid, kuidas tellida palkmaja nii, et see oleks algusest peale nauditav protsess ning eelarve ja ajaraam jääksid planeeritud piiridesse.

palkmajade ehitus valmis palkmaja

Neli järgmist sammu on:

 • põhiprojekt
 • detailne hinnapakkumine ja leping
 • ehitustegevus
 • paigaldus ja palkmaja üleandmine

Käime need neli sammu nüüd põhjalikult üle.

 

Samm 3. Põhiprojekt (Sellest etapist sünnivad konkreetsed lahendused ja eelarved.)

 

Koostööpartner: Insenerid ning eriprojektide läbiviijad, soovi korral projektijuhina Tender
Keskmine eelarve: 3-4% ehituseelarvest
Keskmine periood: 2-6 kuud

Põhiprojekti eesmärk on kirjeldada arhitektuuri- ning insener-tehnilised lahendused sellise täpsusega, mis võimaldab määrata palkmaja maksumuse, korraldada ehitushanget (küsida pakkumised vundamendi-, elektri-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonitöödele) ja koostada lõplik hinnapakkumine.

palkmajade ehitus ventilatsiooni lahendamine

Selleks tehtavate tugevus- ja koostoimearvutuste jada liigub ülalt alla ehk alustatakse katusekattematerjali ja soojuskihtide mahu- ning raskusarvutustega, millega määratletakse katusekonstruktsiooni detailide ristlõiked. Sealt edasi liigutakse arvutuskäikudega kiht-kihi haaval kuni vundamendini.

Arvutusjada viimase ülesandena määratletakse vundamendi tugevus kolme sisendi alusel. Nendeks on: kogu maja raskus, soovitud vundamenditüüp ja vundamendi alla jääv pinnase struktuur (ehitusaluse pinnase struktuurikirjeldus). Kolmele sisendile toetudes loob insener kauakestva ja ohutu vundamendilahenduse.

Palkmaja vundamentidest oleme kirjutanud kaks artiklit. Loe ka neid, ja kogu protsess saab Sulle veelgi selgemaks!

 • Palkmaja vundamendi rajamise etapid ja hinna kujunemise loogika
 • Palkmaja vundament. 5 võimalikku viga ja nende tagajärjed

Rõhutame, et sujuv koostöö inseneridega sõltub sellest, kui põhjalik on Sinu ja arhitekti koostöös tehtud eelprojekt.

palkmaja ehitamine eelprojekt

Põhiprojekti faasi võid Sa kliendina juhtida ise (suhtled erinevate osapooltega sisendite saamiseks) või usaldada see meie kätte.

Põhiprojekti valmides on täpselt teada, kuidas lahendatakse palkmaja:

 • ventilatsioon
 • küte
 • veevarustus ja kanalisatsioon
 • elekter
 • valgustus
 • vundament
 • avad (uksed ja aknad)
 • katus
 • tapid

palkmajade ehitus vundament

 

Millised on palkmaja põhiprojekti etapis varitsevad ohud?

 

Põhiprojekti faasi kõige suurem oht on selle tegemata jätmine. Ikka ja jälle näeme, kuidas selle arvelt soovitakse palkmajade ehitusel nii raha kui aega kokku hoida (kui keeruline see ikka olla saab, eks ole?) ning kõik detailid töö käigus ära otsustada.

Aga.

On teada-tuntud tõde, et kui asjast on võimalik mitut moodi aru saada, siis nii ka läheb. Arusaamatused palkmaja ehitusel tähendavad ümbertegemisi, mis mõjuvad halvasti nii ajagraafikule kui rahakotile. Seda tahaksime me kõik vältida.

Teame juhtumit, kus maja tellija pidi igal hommikul poolteist tundi ehitusmeestega detaile täpsustama, veendumaks, et asjad õiges suunas liiguvad.

Seega julgeme öelda, et põhiprojektist loobumise kaks peamist motiivi – aja ja raha kokkuhoid – on müüt ning reaalses elus aitab põhiprojektist tekkinud rahaline ja ajaline kasu hoida kokku ka närvirakke.

Loomulikult võib probleeme põhjustada ka ebapädevate partnerite valimine, kel puudub kogemus palkmajadega. Lisaks eriprojektide loomisele ja arvutamisele tuleb alati hinnata ka nende koostoimet, et maja kui tervik funktsioneeriks.

Oleme oma partneritega teinud pikalt koostööd ning väljakujunenud töövõtted aitavad kokku hoida nii kliendi aega kui raha. Nagu korvpallimeeskond, kes on mänginud kokku palju hooaegu ning õppinud üksteist poolelt sõnalt mõistma.

 

Tahad teada, kus tekib palkmajade ehitusel põhiprojektist selge kasu?

 

Põhiprojekt kirjeldab selgelt Sinu valitud ehitusmaterjale ja konstruktsioonitüüpe. See tähendab, et insener ei loe enne põhiprojekti valminuks, kui kõikides olulistes küsimustes on kokku lepitud. See aitab vältida mitmeti mõistmisi või eeldamist, mis on palkmajade ehitusel paljude probleemide allikaks.

palkmaja pohiprojektis valguse lahendamine

Põhiprojekti alusel ehituse planeerimisel on väga lihtne viia läbi paralleeltegevusi ja/või suunata tegevusi järgmistele koostööpartneritele. See tähendab näiteks seda, et elektrikule on valmis tehtud palkseinte sisene kaablipaigaldus juba tehases, mida hilisemas faasis keeruline või lausa võimatu teha.

Või kui näiteks Tender Ehitus OÜ meeskond alustab palkseinte tootmist Tudu tehases, alustavad meie koostööpartnerid samal ajal vundamendi ehitust ning akende ja uste tootmist. Kuna põhiprojekti käigus on täpselt paika pandud, kus ja kuidas iga detail olema peab, ei pea kartma, et tehtud tööd omavahel hiljem ei sobitu.

Meie kogemused näidatavad, et paralleeltegevused lühendavad palkmaja valmimist 2 kuni 3 korda.

Põhiprojekt võimaldab Sul mugavalt palkkonstruktsiooni ehitusprotsessi käiku jälgida ning vajadusel sekkuda.

Palkmaja ehitamine tenderi tehases

Põhiprojekti põhjal on võimalik ehitustegevus jaotada etappideks vastavalt Sinu rahalisele võimekusele ning soovidele. Nt põhiprojekt võimaldab selgelt ära määratleda „karp kinni“ etapi ehitusmahu vundamendist kuni katusekattematerjali paigalduseni.

palkmaja ehitus karp kinni

 

Samm 4. Palkmaja detailne hinnapakkumine ja leping (On aeg rääkida rahast.)

 

Põhiprojekti abil koostame eelarve ning vormistame selle hinnapakkumusena.

Ehituseelarve annab Sulle ja meie meeskonnale kindluse, et kõik vajalikud tööd ja mahud on palkmaja hinnapakkumuses välja toodud. Põhiprojekt võimaldab eelarvestamist läbi viia detailitäpsuseni. Näiteks teame, mitu tihumeetrit männipalki on vaja soovitud palkseinte ehitamisel.

Põhiprojekti põhjal eelarvestamine lihtsustab tööprotsesside jagamist etappidesse ning aitab Sul rahastamist paremini planeerida.

 

Lepingu sõlmimine (Peaaegu saame ehitusele stardi anda.)

 

Hinnapakkumuse sobivuse korral alustame läbirääkimisi ehituslepingu üle. Selle põhieesmärk on kokku leppida ehitustööde mahud, hinnad ja kvaliteet ning ehitus- ja maksegraafik.

Ehituslepingu alusdokumentideks on põhiprojekt ja Sulle esitatud hinnapakkumus.

Lepingu allkirjastamisel lisame kindlasti juurde palkmaja põhiprojekti, kus on selgelt välja toodud kvaliteedi kriteeriumid ning materjalikäsitlused koos vajaminevate sõlmelahendustega.

Ehituslepingu allkirjastamise hetkel teavad kõik osapooled oma rolle Sinu palkmaja ehitamisel.

 

Samm 5. Algab ehitustegevus (Lõpuks ometi!)

 

Koostööpartner: Tender Ehitus OÜ
Keskmine eelarve: 90% ehituseelarvest
Keskmine periood: 2-6 kuud

No lõpuks oleme jõudnud etappi, kus hakkab toimuma midagi käegakatsutavat. Oleme kindlad, et kui lugesid eelmised sammud läbi, siis saad aru, et teistmoodi ei olekski võimalik palkmaja ehitada.

palkmajade ehitus lopuks algab

Või oleks, aga kõik oleks kaootiline ning võtaks rohkem raha ja aega. Kodu loomine ei peaks olema närvesööv, vaid nauditav ja põnev protsess. Nagu näed, on detaile palju ja kui nendest üle libiseda, siis head tulemust oodata pole.

Ehitame Sinu palkmaja oma tehases Tudus, Lääne-Virumaal – kontrollitud ja kuivas keskkonnas. Meie tootmisprotsessid põhinevad kindlatel kvaliteedinormidel ning vastavatel kontrollimehhanismidel.

Viimaste eesmärk on tagada kvaliteet ning tõrgeteta tootmine. Sa oled alati meie tehasesse teretulnud oma maja tootmisprotsessi jälgima!

palkmajade ehitus tudu tehases

Ehituslepinguga lepime kokku, kuidas ja kui tihti vahetame tootmise kohta käivat infot (nagu näiteks fotod või videod). See võimaldab Sul protsessiga kaasas käia ja kontrollida selle kulgu palgivalikust kuni siseviimistluseni.

Ehitustegevuse pikkus sõltub palkmaja tehnilisest keerukusest ning valitud ehitusmaterjalidest ja tehnoloogiatest. Näiteks kas palkseinte viimistlemisel palgipind hööveldatakse või kasutatakse ümarpalki.

Viimistlusviisidel on erinev ajakulu ja me arvestame seda ka ehituseelarve koostamisel. Samuti, millist tüüpi tulevad nurgaseotised, kas näiteks kalasaba nurgaseotis tuulelukuga või tuulelukuta.

Katusekonstruktsioonide tootmisel eelistame pigem element-, võimalusel ka valmis lõigatud detaile ning nende tootmist Tender Ehitus OÜ tehases. Vajadusel kaasame oma häid koostööpartnereid.

Palk- ja vahvärkmaja palgid oleme ükshaaval koorinud ja kontrollinud ning määranud kvaliteediklassi, mille põhjal otsustame nende otstarbe erinevates konstruktsiooniosades.

Kasutame talveajal Eesti metsadest lõigatud kvaliteetset männipalki. Sinu käsitöö palkmaja tarbeks kasutatavad ehituspalgid tarnib meie koostööpartner RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus).

Peale ehituspalkide koorimist ja sorteerimist suuname need kuivatisse, kus läbi mehhaanilise kuivatusprotsessi alandame nende niiskusprotsendi ca 20 %-ni ning sealt edasi lähevad palgid järelkuivatusse.

Eesti Puitmajaliidu palkehitise standardi kohaselt ei tohi seinapalkide keskmine niiskussisaldus ületada tootmise hetkel 20%. Kuiv palk ei kuiva enam väiksemaks ning seente (nt sine) levimise tõenäosus on viidud miinimumini.

Sinu palkmaja tootmist viivad läbi Tender Ehitus OÜ kogenud puusepad. Tagame Sulle kvaliteetse tulemuse just selliselt nagu oled selle põhiprojektis kirja pannud. Palkmajade ehitus on meie igapäevane töö ja oskame seda tõesti hästi.

 

Samm 6. Paigaldus ja objekti üleandmine (Kas tõesti oleme juba katuseni jõudnud?)

 

Koostööpartner: Tender Ehitus OÜ
Keskmine eelarve: sisaldub ehituseelarvest
Keskmine periood: 2-4 nädalat

Pärast seda kui maja detailid on valmis, on vaja need kohale tuua ning püsti panna. Tänu põhiprojektile saame aegsasti kogu püstitamise ja transpordi protsessi planeerida, kuna teame täpselt, mida ja kui millises mahus transportida ning paigaldada tuleb.

palkmaja pustitamine ehitusplatsil

Kui maja elemendid on kohale toodud, käib edasine töö ehitusjuhi paika pandud tegevuskava järgi. Mis tähendab seda, et on teada, kui palju läheb vaja ehitusmehi ning kuidas ja mis järjekorras täpselt on vaja Sinu uus kodu kokku panna.

Samuti on teada milliseid masinaid (kraanat või kahveltõstukit) ehitusplatsil täpsemalt vajatakse.

Ja edasi?

Nüüd jääb üle Sul ainult maja üle vaadata ja sisse astuda!

Palju õnne, Sinu käsitööpalkmaja ehk uus kodu ongi valmis! Põhiprojektile toetudes saad alustada siseviimistlustöödega.

Kui vajad inspiratsiooni maja valiku osas, saad seda ehk meie tehtud töödest? Kliki lihtsalt lingil pildid palkmajadest.

______

Uutele lugejatele… Kas oled sirvinud Sulle kokku pandud e-raamatut “Sinu unistuste palkmaja 7 sammuga“?

Seletame seal põhjalikult lahti kõik palkmaja ehitamise etapid, et saaksid teada, mida ja miks on oluline jälgida ning vältida oma palkmaja ehitamise eelarve lõhki minemist.

Kliki siia ja loe lähemalt!

______

Kui artikkel oli Sulle kasulik, siis kliki “Meeldib” ja kui võiks ka sinu sõpradele huvitav olla, siis kliki “Jaga”! Aitäh tagasiside eest!

Soovid kiiret vastust oma küsimustele?

Margus Soidla
Anna meile teada ja aitame su
küsimustele vastused leida.
Sinu e-kirjale vastab

Margus Soidla

Võid meile ka helistada+372 511 6172
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Võta meie eksperdiga ühendust Top